ถัง ibc 1000 ลิตร

ถัง ibc 1000 ลิตร

ถัง ibc 1000 ลิตร ให้บริการด้านถัง IBC (Intermediate Bulk Container) ขนาด 1,000 ลิตร สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร รถยนต์ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ยา และเครื่องสำอาง ตลอดจนภาคโลจีสติกส์

ถัง ibc 1000 ลิตร ให้บริการเช่าถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร แบบครบวงจร ทั้งจัดจำหน่าย ให้เช่า จัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ รวมถึงออกแบบการใช้งานและให้คำปรึกษา ถัง IBC หรือ Intermediate Bulk Container ใช้ในการจัดเก็บหรือขนส่งสินค้าประเภทของเหลวหรือผง จะประกอบด้วยถังพลาสติกชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ฝาด้านบน และมีวาล์วด้านล่าง โครงเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ด้านนอกและมีพาเลทที่ยึดติดกับโครงเหล็กด้านล่าง มีความสะดวกในการขนส่งสามารถใช้รถโฟร์คลิฟในการยกได้