ถัง IBC 1,000 ลิตร นำไปใช้ใส่อะไรได้และไม่ได้

ถัง IBC 1,000 ลิตร นำไปใช้ใส่อะไรได้และไม่ได้

เมื่อ : 14 ส.ค. 2566  ,  53 Views
ถัง IBC 1,000 ลิตร นำไปใช้ใส่อะไรได้และไม่ได้

ถัง IBC 1,000 ลิตร เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมด้านการอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยเป็นอันตรายมาก และส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว
เนื่องจากถัง IBC 1,000 ลิตร มีช่องสำหรับต่อวาล์วที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถรองรับวาล์วแบบต่างๆ ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่นิยมบรรจุนั้น อาทิเช่น น้ำ สารเคมี ตัวทำละลาย น้ำมัน
สารประกอบอาหาร ยา ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่นิยมนำไปบรรจุใส่ถัง IBC 1,000 ลิตร ยกตัวอย่างเช่น สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟสูง
สสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส  รวมถึงสารอันตราย กากสารพิษต่างๆ สารที่มีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ซึ่งสารอันตรายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกใช้
ประเภทถังและวัสดุที่ใช้ผลิตถังที่เหมาะสม เช่น พลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง ทนทาน (HDPE) หรือ อะลูมิเนียม (Aluminum) เหล็ก (Steel) เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
 หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือปรึกษาการใช้งานเพิ่มเติม ถัง IBC 1,000 ลิตร เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชม.