ถัง IBC 1,000 ลิตร มีการออกแบบและผลิตอย่างไร ?

ถัง IBC 1,000 ลิตร มีการออกแบบและผลิตอย่างไร ?

เมื่อ : 26 มิ.ย. 2566  ,  85 Views
ถัง IBC 1,000 ลิตร มีการออกแบบและผลิตอย่างไร ?
ถัง IBC 1,000 ลิตร เป็นถังรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก และยังสามารถบรรจุอาหารและสารเคมี ได้ทั้งในรูปแบบของเหลว ของแข็ง หรือของที่มีความข้นเหนียว โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในด้านการผลิตถัง IBC 1,000 ลิตร ผลิตจากพลาสติก HDPE ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถฉีดขึ้นรูปได้ง่าย มีค่าทนแรงกระแทก ความทรงรูปสูง และความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ โดยในขั้นตอนการผลิตก็ต้องมีมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมที่ดี เช่น ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS18001 / GMP / HACCP / มอก. เป็นต้น เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้จริง ถูกกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับ